nederlands  français  English  deutsch

Programma's


1 piano vierhandig
Das himmlische Leben (met zang)
Les Ballets Russes
Noorse rondreis
Uitnodiging tot de dans

2 piano's vierhandig
Een Alpenconcert
Les Ballets Russes
Mediterrane kleuren
Made in Belgium
American Dream
Richard Strauss als held (met viool)
De Zee (met zang)

Richard Strauss als held (2 piano's vierhandig + soloviool)

Op dit programma staan twee belangrijke symfonische gedichten van de laatromanticus Richard Strauss, het genre waarbinnen hij schitterde. Beide werken vertonen enorme virtuositeit en stoutmoedigheid, maar ook immense kleurenpracht en grenzeloze fantasie; in Ein Heldenleben wordt het leven van een held getoonschilderd – in deze context de worstelende artiest – in al zijn nederlagen en overwinningen. Binnen dit typisch romantische thema wordt op symbolische wijze het artistieke leven van Richard Strauss getoonzet. De vioolsolo – berucht om zijn hoge moeilijkheidsgraad – portretteert de gezellin van de held.

Daarenboven wordt het heldhaftige, extreem briljante toondicht Don Juan gepresenteerd, waarvan de première dan ook een eclatant succes was! Het volgt in grote lijnen het verhaal van de gelijknamige literaire held en bevat één der grootst opgebouwde climaxen uit de muziekgeschiedenis. In beide werken zal je bovendien identieke thema’s ontdekken!

Richard Strauss, Don Juan op.20
Richard Strauss, Ein Heldenleben op.40